Login Facebook
  » Homepage » Fotogallery Custom » FOTO ARDCORE CHOPPERS XS650 CHOPPER 2010

Chopper su base Yamaha XS650

Chopper su base Yamaha XS650 di Ardcore Choppers, lo specialista delle Yamaha XS custom

ARDCORE CHOPPERS XS650 CHOPPER 2010

Foto: ARDCORE CHOPPERS XS650 CHOPPER 2010